ชื่อ - นามสกุล :นางอัจฉรา สมบัติกำไร
ตำแหน่ง :นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก :0610947720
ที่อยู่ :
Telephone :0610947720
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : นายกองค์การบริหารส่วนตำบล