ชื่อ - นามสกุล :นายดาบชัย สิทธิราช
ตำแหน่ง :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก :095-1918053
ที่อยู่ :
Telephone :0951918053
Email :
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กลุ่ม / แผนก : หน่วยตรวจสอบภายใน
หน้าที่ในกลุ่ม : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล