จำนวนคำร้อง   18   คำร้อง          จำนวนที่ซ่อมรวม     51    จุด
 ชื่อ-กลุล วัน:เวลา  หมู่บ้าน  หัวข้อคำร้อง  จำนวนจุด  สถานะดำเนินการ
นางวิไล  มนตรีพิทักษ์ 2022-08-04 / 09:03 บ้านอ้อมกอ ขอความอนุเคราะห์ ตัดต้นไม้
1

นายจำนงค์  สว่า 2022-07-26 / 10:28 บ้านดงดารา ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง
6

นายเกีรติศักดิ์  แก้วเกิด 2022-06-30 / 09:28 บ้านไผ่ล้อม ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง
2

นายจำนงค์  สว่า 2022-06-28 / 11:12 บ้านดงดารา ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง
2

นางพีระพรรณ์  อังคะปาน 2022-06-27 / 10:15 บ้านอ้อมกอ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง
2

นายอนุวัฒน์  เสนาเจริญ 2022-06-24 / 10:35 บ้านศรีเจริญ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
2

นายจำนงค์  โกสีห์ 2022-06-23 / 10:34 บ้านเดชอุดม ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง
2

นายอนุวัฒน์  เสนาเจริญ 2022-06-23 / 09:50 บ้านโนนสมบัติ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง
3

นายสุริยนต์  พรมแสงใส 2022-06-20 / 09:34 บ้านอ้อมกอ ซ่อมไฟฟ้าแสงส่าง
7

นายอนุวัตร  เสนาเจริญ 2022-06-10 / 08:35 บ้านอ้อมกอ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
4